آموزش اف تی پی

فیلتر عنوان 

نمایش #   

# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 مدیریت FTP 1080
2 آشنایی با نرم افزار CuteFTP 1160
3 اضافه کردن (شناساندن) یک سایت به CuteFTP 1227
4 حذف یک سایت از محیط CuteFTP 947
5 تغییر مشخصات عمومی سایت در CuteFTP 966
6 اتصال به سایت خود در CuteFTP 1060
7 ارسال (Upload) فایل ها بر روی سایت با CuteFTP 1298
8 دریافت (Download) فایل ها از سایت با CuteFTP 1021