آموزش اف تی پی

فیلتر عنوان 

نمایش #   

# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 مدیریت FTP 1098
2 آشنایی با نرم افزار CuteFTP 1180
3 اضافه کردن (شناساندن) یک سایت به CuteFTP 1253
4 حذف یک سایت از محیط CuteFTP 966
5 تغییر مشخصات عمومی سایت در CuteFTP 986
6 اتصال به سایت خود در CuteFTP 1081
7 ارسال (Upload) فایل ها بر روی سایت با CuteFTP 1324
8 دریافت (Download) فایل ها از سایت با CuteFTP 1044